سه شنبه,08 بهمن 1398

  تماس با ما: 88146121 - 021 

حکیمی: به جای مجوز در حوزه فین تک ها، چارچوب را مشخص کردیم